Huurcontract

HUUROVEREENKOMST VAKANTIEWONING LE COQUELICOT

Ondergetekenden verklaren de volgende huurovereenkomst te zijn aangegaan met betrekking tot de vakantie woning in 24560 Monsaguel, Frankrijk, gelegen aan de C2.

Uitsluitend bestemd voor vakantieverblijf, te betrekken door ten hoogste zes personen.

Gegevens van verhuurster: M. de Mos - Veenendaal, La Cambie, 24560 te Monsaguel. Telefoon: +31621179020 of +33 553249450 E-mail adres Info@lacambie.com

Naam van huurder: 

Naam / namen reisgenoten :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Adres van huurder :

Straat :

Postcode, woonplaats : 

Telefoon :

Mobiele telefoon :

E-mail:

Huurperiode:

Datum huuringang  : 

Datum einde huur  

Aantal personen : 

Alle bedragen luiden in EURO  (inclusief gas, water, elektra) Huurprijs :            (A)  

Borgsom  : € 350,- (B)

Schoonmaak kosten : € 50,-  (C, verplicht)

A+B+C  

Door u verschuldigd: 

Betalingstermijnen : 2

50% van de huurprijs, 10 dagen na tekenen huurovereenkomst

../ ../2020

Borgsom plus resterend bedrag uiterlijk 6 weken voor aankomst. 

 ../ ../2020

Borgsom: voor schade en of breuk. Dit bedrag wordt binnen 7 dagen na verblijf teruggestort met eventuele aftrek van gemaakte kosten.

Te betalen door overschrijving op rekeningnr. : 

NL 76 ABNA 0404495206 , t.n.v. M. de Mos -Veenendaal

Op dit contract zijn de voorwaarden en bepalingen van toepassing zoals gesteld in het formulier "algemene voorwaarden". U heeft kennis genomen van deze algemene voorwaarden. 

Wij verzoeken u, een  getekend exemplaar van dit huurcontract, terug te zenden naar het e-mail adres: info@lacambie.com


Handtekening huurder,
Handtekening verhuurder,